Ľudia

Predstavenstvo

Peter BALÁŽ (predseda)

peter_balaz

Peter je medzinárodne známy esperantista, laureát svetového ocenenia Esperantista roku 2012. Na Slovensku v roku 2003 spoluzaložil a predsedal SKEJ – Slovenskej esperantskej mládež, neskôr bol zároveň podpredsedom SKEF. Od roku 2005 je aktívny predovšetkým ako koordinátor združenia Edukácia@Internet ale aj ako člen vedenia EEU – Európskej esperantskej únie. Je majiteľom malého vydavateľstva ESPERO. Na medzinárodnom poli sa angažuje v mnohých ďalších organizáciách a projektoch.

Do predstavenstva SKEF sa vrátil v apríli 2016 v súvislosti so 101. svetovým kongresom esperanta, kde predsedal Miestnemu prípravnému výboru.

Viac informácií o Petrovi je na slovenskej Wikipédii.

Zuzana PICHNARČÍKOVÁ (pokladníčka)

zuzana_pichnarcikovaZuzana na 101. svetovom kongrese esperanta zodpovedá za exkurzie.

Do predstavenstva SKEF bola zvolená v roku 2016 na pozíciu pokladníčky.

Stanislav KOŠECKÝ (člen predsedníctva)

koseckyStanislav je dlhoročný esperantista. Po demisii Stana Marčeka na pozíciu hlavného redaktora časopisu Esperantisto Slovaka z konca decembra 2015 prebral túto prácu využívajúc svoje skúsenosti z rovnakej pozície z minulosti.

Do predstavenstva SKEF bol zvolený v roku 2016 v súvislosti s jeho prácou hlavného redaktora Esperantisto Slovaka.

Revízna komisia

Magdaléna FEIFIČOVÁ (revízor)

fejfiMagdaléna je dlhoročnou aktivistkou predovšetkým v Žilinskom esperantskom klube, v Medzinárodnej železničiarskej esperantskej federácii a v Medzinárodnej lige esperantistov učiteľov.

V roku 2016 bola zvolená za revízora SKEF.