NAJVYŠŠÍ REPREZENTANT ESPERANTA NA SLOVENSKU

Esperanto je pojítkom medzi národmi. Esperanto je našou cestou.

Cieľom federácie je rozširovať a prakticky používať jazyk Esperanto, propagovať a používať ho v komunikácii, združovať ľudí s cieľom odstraňovať jazykovú diskrimináciu a propagovať Slovensko v zahraničí. Za týmto účelom federácia organizuje podujatia podporujúce používanie Esperanta a vzdelávanie v tomto jazyku.

KOMUNITA

VYUČOVANIE

VYUŽÍVANIE

INFORMOVANIE

NÁŠ TÍM

NAPÍŠTE NÁM!

Potešíme sa spolupráci s vami!


Warning: Undefined variable $_SESSION in /var/www/esperantosk/wp-content/plugins/pirate-forms/public/class-pirateforms-public.php on line 500

Warning: Undefined variable $_SESSION in /var/www/esperantosk/wp-content/plugins/pirate-forms/public/class-pirateforms-public.php on line 501