Najvyšší reprezentant esperanta na Slovensku

Slovenská esperantská federácia

Najvyšší reprezentant esperanta na Slovensku
Esperanto je pojítkom medzi národmi. Esperanto je našou cestou.

Cieľom federácie je rozširovať a prakticky používať jazyk Esperanto, propagovať a používať ho v komunikácii, združovať ľudí s cieľom odstraňovať jazykovú diskrimináciu a propagovať Slovensko v zahraničí. Za týmto účelom federácia organizuje podujatia podporujúce používanie Esperanta a vzdelávanie v tomto jazyku.

  • Informovanie
  • Využívanie
  • Vyučovanie
  • Komunita

Náš tím

Ľudia stojaci za súčasnou SKEF
Uploaded image

Peter Baláž

Predseda; štatutárny zástupca
Uploaded image

Michal MATÚŠOV

Podpredseda
Uploaded image

Zuzana Pichnarčíková

Pokladníčka
Uploaded image

Stano Košecký

Člen predsedníctva
redaktor Esperantisto Slovaka
Uploaded image

Magdaléna Feifičová

Revízorka

V roku 2016 SKEF organizuje, prvý krát na Slovensku, UK - Svetový kongres esperanta. UK je najväčšia manifestácia esperanta.

Napíšte nám!

Potešíme sa spolupráci s vami!